КИБС-ИС » Помош
- Како да започнам со користење на БСЕП
- Како да започнам со користење на .NET БСЕП?
- Најчести прашања за персоналните сертификати
- Користење на сертификати во Microsoft Outlook 2010
- Користење на сертификати во Microsoft Outlook 2007
- Користење на сертификати во Microsoft Internet Explorer
- Користење на сертификати во FireFox
- Преземање сертификат со Internet Explorer
- Преземање сертификат со Mozilа FireFox
- Дигитално потпишување документи во MS Office
- Упатство за користење на БСЕП

Издавачот на сертификати ги поддржува следните интернет прелистувачи и оперативни системи:
 
 Интернет прелистувач  Оперативен систем
 Internet Explorer 6  Windows XP SP3
 Internet Explorer 7  Windows XP SP3
 Windows Vista SP3
 Internet Explorer 8  Windows XP SP3
 Windows Vista SP3
 Windows 7
 Firefox 3.6  Windows XP SP3
 Windows Vista SP3
 Windows 7

Поддржани БСЕП и друга опрема
 • 1. Smart Cards
 •      - Gemalto Classic TPC IS v2
 •      - Gemalto Classic TPC IM
 •      - Gemalto Classic TPC IM CC (EAL4+ / PPSSCD certified)
 • 2. USB Token
 •      - Gemalto USB Shell Token v2 with Classic TPC IS v2
 •      - Gemalto USB Shell Token v2 with Classic TPC IM
 •      - Gemalto USB Shell Token v2 with Classic TPC IM CC
 •      - Gemalto USB eSeal Token V2 TPC IM
 • 3. Smart Cards читачи/запишувачи
 •      - Gemalto PC Twin Reader
 •      - Gemalto PC USB Reader
 •      - Gemalto PCMCIA Card Reader
 •      - Gemalto ExpressCard 54 Card Reader
 •      - Gemalto USB Shell Token v2

 • Gemalto софтвер за БСЕП
  - Classic_Client_32_User_setup.msi
  - Classic_Client_64_User_setup.msi Упатство за системот е-Даноци

  Gemalto софтвер за .NET БСЕП
 •   Windows
 •          - IDGo800_Minidriver_32.msi
           - IDGo800_Minidriver_64.msi

 •   Mozzila Firefox и корисници на е-Даноци  
 •          - IDGo800_PKCS11_Library.msi

  Поддршка за SSL сертификати
  - Креирање на барање за сертификат (CSR датотека) за подржаните веб сервери
  - Упатство за креирање на CSR датотека во Microsoft IIS
  Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

  © 2010 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.