КИБС-ИС » Помош
Поддржани интернет прелистувачи за персоналните сертификати:

 • -Microsoft Internet Explorer 7 понови верзии
 • -Mozilla Firefox 3.6 понови верзии

Поддржани оперативни системи за персоналните сертификати:

 • Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP3, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1

 • Коренски сертификати на издавачот

 • VeriSign Root CA
 • KIBS Intermediate
 • KIBS Issuing

 • Верба К2 и Верба Про2 сертификати генерирани на Gemalto .Net БСЕП

 • Упатство Како да започнам со користење сертификат на Gemalto .NET БСЕП?
 • Драјвер за работа на Gemalto .Net БСЕП за 32-битен Windows:
  IDGo800_Minidriver_32.msi в.1.2 2,32 MB
 • Драјвер за работа на Gemalto .Net БСЕП за 64-битен Windows:
  IDGo800_Minidriver_64.msi в.1.2 3,7 MB
 • Библиотека за работа на Gemalto .Net БСЕП со E-даноци и Mozilla Firefox:
  IDGo800_PKCS11_Library.msi в.1.2 3,01 MB

 • Верба К2 и Верба Про2 сертификати генерирани на Gemalto Java БСЕП

 • Верба К1 и Верба Про1 сертификати


 • Примена на персонални сертификати

 • Дигитално потпишување документи во Adobe Acrobat
 • Дигитално потпишување документи во MS Office
 • Користење на сертификати во Microsoft Outlook 2007
 • Користење на сертификати во Microsoft Outlook 2010

 • Најчести прашања

 • Како да проверам дека сертификатот е добро инсталиран?
 • Како да направам резервна копија од мојот Верба К1 / Верба Про1 сертификат?
 • Како да пренесам сертификатот од еден во друг интернет прелистувач?
 • Како да инсталирам коренски сертификати?
 • Поддршка за SSL сертификати

 • Креирање на барање за сертификат (CSR датотека) за подржаните веб сервери
 • Упатство за креирање на CSR датотека во Microsoft IIS
 • Контакт Сертификати Правила за приватност Мапа на сајтот Помош

  © 2010 КИБС АД Скопје. Сите права задржани.